Hart voor Waddinxveen


(8b) Vragen bij de lezing gehouden op 16 mei 2008 over "De discipel en de Geest" door Willem J. Ouweneel in de Ontmoetingskerk in Waddinxveen Afdrukken E-mailadres
vrijdag, 03 oktober 2008 16:52

Wat is het toch goed dat er vragenbesprekingen zijn. Dat zou eigenlijk verplicht moeten worden na elke preek. Want er zijn altijd misverstanden die je kunt wekken, er zijn altijd aanvullingen die gegeven zouden kunnen worden, je kunt zelfs fouten verbeteren, ik heb gezegd dat het in Numeri 8 staat, dat laatste vers, dat Mozes rechtstreeks de stem van de Here God hoorde, en het is Numeri 7. Ik zat er dichtbij maar het was toch fout. Vers 89, het is een heel lang hoofdstuk, Numeri 7 vers 89 en u vindt het ook nog in Numeri 12 vers 8. Twee keer een heel bijzondere getuigenis, absoluut uniek in het oude testament. Zoals een man spreekt met zijn vriend. De andere is misschien Abraham, die driemaal in de bijbel de vriend van God genoemd wordt. Zelfs de moslims noemen hem Ibrahim, galil, Abraham, de vriend. Zo'n indruk heeft dat blijkbaar op Mohammed ook gemaakt. Hij was een vriend van God. En dan te bedenken dat Jezus tegen al zijn discipelen zegt: Ik heb jullie Mijn vrienden genoemd. Dat heeft te maken met discipelschap in de zin van vertrouweling.

1) Twee vragen in verband met de vervulling, misschien nog wel meer, hoe kun je nu eigenlijk vervuld worden met de Heilige Geest? Is dat iedere keer opnieuw nodig, kan dat ook weggaan of ben je dan niet echt met de Heilige Geest vervuld geweest?
Ja, dat is nogal even een mond vol, we hebben daar een hele avond over gesproken, Hans? die is nog wel te verkrijgen die cd denk ik. Hij is druk bezig. Maar, ergens hebben we het daar uitgebreid over gehad, maar vervuld worden met de Heilige Geest, allereerst een paar heel belangrijke, praktische tips. Hoe meer barri?res er zijn in ons leven des te minder ruimte is er voor vervulling. Als ik in een glas allemaal kiezelsteentjes stop, is er minder ruimte over voor water. Het eerste en belangrijkste is, daar gaan we het de volgende serie ook uitvoerig over hebben, D.V., het eerste en belangrijkste is, ruim de barri?res in je leven op. Morgenavond hoop ik bij TRIN te spreken in Ermelo, over het onderwerp: Wat is een opwekking en waaraan kan je het herkennen? En ??n van de dingen is, verootmoediging, zondenbelijdenis, opruimen van de barri?res, zeer belangrijk. Ten tweede, ga erom bidden, Lucas 11 vers 13; de Vader geeft de Heilige Geest aan degenen die Hem erom bidden. De Heilige Geest woont in u als persoon maar vol worden met de Heilige Geest dat is een volgend iets. Maar ook een belangrijke tip is: Overweeg wat de consequenties zouden kunnen zijn. Als u een handeltje zou willen drijven met de Here God, bijvoorbeeld: Ik zou graag vol willen worden van de Heilige Geest, Here God, maar zou ik dan niet in tongen hoeven spreken alstublieft, of hoef ik niet te vallen, ja, hoor eens, er zijn dingen die horen nu eenmaal natuurwetmatig bij elkaar, dus als je nou voorwaarden gaat zitten stellen, dat gaat niet. Dat is net als dat u zou zeggen, ik wil graag leren zingen maar dan zonder m'n stembanden te gebruiken. Hoor eens, sommige dingen zijn natuurwetmatig met de volheid van de Geest verbonden. Het zou zo kunnen zijn dat u zo vol wordt met de Geest dat iedereen op wie u de handen gaat leggen, gaat genezen, nou, dat geeft geduvel in de kerkenraad, dat zal ik u vertellen. Dat moet je allemaal incalculeren, ik zeg het heel serieus, als je vol wordt van de Heilige Geest, krijg je met een hoop mensen narigheid. Dat moet je gewoon weten. Dus je moet ook voor jezelf de consequenties berekenen, wil je dit wel? Als u het zich gaat overdenken, dan zegt u misschien, ik ga toch maar liever op dat kabbelende maniertje door zoals het altijd gegaan is. Dus dat is echt heel serieus.

2) Er wordt hier gevraagd: Heb je het elke keer opnieuw nodig?
Het antwoord is; Ja, het is niet zoals met geloofszekerheid, dat je het de ene keer wel hebt en dan weer niet, dan bid je er weer om en dan krijg je het weer wel, nee, dat is eens en voor altijd. Als je dat kwijtraakt, geloofszekerheid, dan is er absoluut zonde in je leven. Maar dat is met de volheid van de Geest niet zo, je leest dat in Handelingen, Handelingen 4 vers 8, Petrus staat voor het Sanhedrin en dan wordt hij vervuld met de Heilige Geest, toen had hij dat bijzondere nodig. Als hij voor z'n vrouw boodschappen moest doen, dan had hij dat niet nodig. Als je bezig bent, in Handelingen 4 vers 31 waren ze samen aan het bidden, geweldig belangrijk moment, een crisis in de jonge kerk en dan staat er: zij werden allen vervuld met de Heilige Geest, maar bij het grasmaaien heb je het ook niet nodig. En Handelingen 13, Paulus moet Elymas bestraffen, de valse profeet, en er staat; hij werd vervuld met de Heilige Geest, dus je ervaart dat op heel bijzondere momenten als het dat nodig hebt. Ik bid altijd, al, hoe lang preek ik, al veertig jaar lang, voordat ik opga, dat ik vervuld mag worden met de Heilige Geest. Ik zeg niet dat het altijd gebeurt, of dat het een garantie is, want er kunnen altijd barri?res bij mij zijn die dat in de weg staan, maar het is altijd, ook toen ik nog lang niet zoveel over de Geest had nagedacht, intu?tief, op ??n of andere manier was dat gebed er altijd. Dan heb je het in het bijzonder nodig. En zo zijn er andere momenten als u ineens geconfronteerd wordt met iemand aan wie u een getuigenis moet geven, dan is het eerste wat u doet een schietgebedje. Geef me de kracht van Uw Heilige Geest om recht te spreken wat ik moet zeggen. In een pastoraal gesprek, geef me de vervulling van Uw Geest zodat ik weet wat ik moet spreken, wat ik moet doen. En zo zijn er vele van die gelegenheden waarin u zich onmiddellijk openstelt, Heer, even alle muizenissen van alledag weg, even de gewone praktische dingen van alledag, routine, alles weg, hier ben ik, vul me met Uw Geest want ik wil alleen maar spreken wat U wilt dat ik spreek. Dus als het weggeweest is, dan vul je je weer opnieuw, dat kan elke keer. Hij woont altijd bij je, maar de volheid van Zijn kracht is niet altijd aanwezig, daar moet je je voor openstellen, daar mag je om bidden, daar moet je je barri?res om wegruimen.

3) U zei, en dat staat ook in de Bijbel, dat als je vervuld bent met de Heilige Geest, dat je niet bang hoeft te zijn. Betekent dat als je wel bang bent, dat je dan niet vervuld bent met de Heilige Geest of mag je dat niet omkeren?
Ja, dat mag je wel zo zeggen. Als je bang bent, nou moet je daarin natuurlijk nuchter zijn, er zijn sommige dingen waar we terecht bang voor zijn, als hier ineens een leeuw zou binnenkomen, kuiert hij zo over het middenpad, dan zou er paniek uitbreken en dan zeggen we ook niet, nou je kunt wel zien dat ze in Waddinxveen niet erg vervuld zijn met de Geest, want de eerste willekeurige leeuw maakt die mensen al bang. Nee, dat is een heel natuurlijke angst. Hoewel, zelfs in dat opzicht, ik heb een voorbeeld uit mijn eigen leven beschreven in mijn boekje 'Meer Geest in de gemeente' dat was toen ik moest spreken op de jongerendag van de Evangelische Omroep, dat drukte nogal zwaar op mij, 32.000 jonge mensen en twee dagen van tevoren was ik me daar aan het voorbereiden en ik zocht een stukje, een plekje in het bos om mij voor te bereiden en ik kon maar geen bankje vinden. Het enige bankje dat ik kon vinden, daar hoorde ik luid en donker gebas, dat was een grote hond. En ik heb niks tegen honden, mits op een veilige afstand. En ik dwaalde rond en ik vond geen bankje. Ik heb drie uur rondgedwaald en tenslotte kreeg ik zo'n aandrang, ik moest en ik zou naar dat bankje. Ik moest die hond onder ogen zien. Dat wist ik in mijn geest. En ik wist ook dat dit een soortgelijke ervaring was als de jongerendag. Ik moest het onder ogen zien, ik moest niet weglopen. En ik ging op die bank zitten, het was op een veldje, ik zie het nog zo voor me, het is vlak bij mijn huis, het is daar een veldje middenin het bos, er staat daar een bankje, je kunt daar prachtig uitkijken en dat beest stond aan de andere kant. En hij zag mij zitten en hij kwam met een vaart op mij af. Die persoon van wie die hond was probeerde hem terug te roepen, maar het hielp niets. Op dat moment was ik niet bang want ik wist wat de Heer ermee voor had, dit was niet een gewone confrontatie. Dat geldt niet voor alle keren dat zo'n hond op me afkomt. Het gold voor dat moment, het was een les. En toen hij drie meter van me af was, of vijf meter, strekte ik mijn hand uit en zeg: in de naam van de Here Jezus Christus, dat was alles wat ik zei, en dat beest bleef stokstijf staan. [Gelach] Zeg h?, zit ik hier een serieus verhaal te vertellen ... Hij droop af en toen herhaalde zich dat precies hetzelfde. Hij stond weer aan de andere kant en dacht; wat ben ik eigenlijk bang voor die vent? En hij ging weer op een run op me af tot een meter voor me, bleef hij stokstijf staan, het herhaalde zich precies. En toen zei de Heer heel duidelijk tegen mij, niet zoals Hij het tegen Mozes zei, maar wel heel duidelijk voor mij; zo, nu kun je de jongerendag aan. Want dat is als een enorme berg, ik bedoel, ik ben niet gewend om voor 32.000 mensen te preken, het was een enorme berg, ook psychologisch, in alle opzichten, en vanaf dat moment was ik rustig, was ik niet meer zenuwachtig, het was van me afgevallen, want de Heer zei: Je gaat in mijn kracht, zoals de Heer tegen Gideon zei, Hij zei: Ga heen in deze uw kracht, u weet, hij stond daar tarwe uit te kloppen in een wijnpersbak, wat bangerd, zouden wij zeggen, maar toen kreeg hij de kracht van Heilige Geest, er wordt meermalen van de richters verteld dat zij de kracht van de Heilige Geest ontvingen. En dan gaat hij met driehonderd man, zie die hele transformatie in zijn leven, en dan gaat hij met driehonderd man, gaat hij die Midjannieten tegemoet. Wat was er met hem gebeurd? Wat voor psychologische verandering was dat? Het had helemaal niks met psychologie te maken, dat was de vervulling met de Heilige Geest. Die eerste toets was al onmiddellijk diezelfde nacht, sla het altaar van je vader kapot.
Dat was de toets, als hij daarin gefaald had, had de Heer iemand anders gezocht. Maar hij slaagde voor die toets, er kwam een hoop gezeur uit voort, dat heb je ervan als je zulke dingen doet, het hele dorp kwam op de been, maar hij deed het. En toen zei de Heer: Zo nu ga ik je voor grotere dingen gebruiken. Want je wordt altijd getoetst, je wordt altijd getoetst, op de proef gesteld. En dat is, er zijn gezonde dingen van bang zijn, die echt gevaarlijk zijn, maar tegen de dames; Spinnen zijn niet gevaarlijk, muizen ook niet. [Gelach] Maar je kunt daar een onberedeneerde angst voor hebben. Ik geloof trouwens ook dat dat soort onnozele angsten met de kracht van de Heilige Geest overwonnen zouden kunnen worden. Maar voor een heleboel andere dingen, waarvoor objectief, los van God, een re?el gevaar in zit, dat je gevangen genomen zou kunnen worden en de marteldood zou kunnen sterven, daar ben je niet bang voor in de kracht van God. Maar dat zeg ik makkelijk, maar het is niet makkelijk. Maar ik weet ??n ding heel zeker, als ik vol ben van de Heilige Geest, heb ik geen enkele reden om waar dan ook bang voor te zijn. Dus u had het goed opgepikt.

4) Kunt u aangeven hoe wij meer Gods stem of de stem van de Heilige Geest kunnen verstaan?
In de eerste plaats moet je je ervoor openstellen dat het kan gebeuren. Als je dat niet gewend bent, of je weet niet hoe dat werkt of je bent daar bang voor en zo, ja, of jou is verteld dat de Heilige Geest vandaag alleen nog maar door de Bijbel heen spreekt, ja, dan stel je je er ook niet voor open, dan zul je die ervaring ook niet meemaken. Maar het is belangrijk om zo te leren bidden. Om te leren bidden zodanig dat het niet alleen maar een monoloog is maar dat je de Here God kans geeft om terug te praten. Here, openbaar het aan mij. En luister naar de gedachten die in je hart opkomen. En soms zul je het heel duidelijk weten; dit is niet van mezelf en al zou het van mezelf zijn, hier is God in aanwezig. Ik heb daarstraks al gezegd, dat kun je niet precies altijd zo scheiden, hier is God in aanwezig, Hij spreekt tot mij. En als je dat gaat oefenen, dat kun je ontwikkelen, daar kun je ook voor bidden, daar kun je je voor openstellen, Heer, leer mij Uw stem te verstaan. Leer mij te onderscheiden wat U mij wil zeggen. Heel concreet. Spreek tot mijn hart, Here, dat ik weet wat ik moet doen. En als je je ervoor openstelt gaat de Heer tot je spreken. Niet zo duidelijk als bij Mozes misschien, die kans is zeer gering, maar je zult zijn stem leren verstaan. De kans is ook gering dat het je overkomt zoals mijn goede vriend, die heeft het ook maar een keer in zijn leven meegemaakt, die Zwitser die naar Oostenrijk moest, maar het kan je gebeuren. Vooral als het om zeer belangrijke kritieke momenten in je leven gaat.

5) O ja, dit hebben we al gehad. U zei dat Mozes in de tabernakel ging en God hoort spreken. Waar staat dat in de Bijbel. Ik heb het al verteld.

6) Is genezing in het offer van de Here Jezus begrepen? Ik stel deze vraag omdat ik door de Bijbel hierover aan het twijfelen ben geraakt.
Door de Bijbel aan het twijfelen geraakt ... De Bijbel is er juist om tot zekerheid te komen. Maar misschien bent u aan het twijfelen geraakt door uw opvatting van vroeger. Hier staat in Jesaja dat de Here Jezus door ziekten verzocht is geworden. Hij heeft nooit gezondigd. En in Openbaringen staat dat er elke maand bladeren groeien ter genezing van de volken, dus concreet; is ziekte een gevolg van de zonde of is gezondheid afhankelijk van God in je leven? Ja, daar is natuurlijk een heel verhaal over te vertellen, daarom heb ik er een boek over geschreven; Genees de zieken, waarin ik dit punt ook uitvoerig behandel. En ook in mijn boek; De Geest van God. Het is heel belangrijk en straks in de heilsleer komt het opnieuw aan de orde. Is genezing begrepen in het werk van de Here Jezus? Als je Jesaja 53 leest dan zie je dat daar gelijkelijk, in vers 4 en 5 meen ik, en nog verderop, maar vooral in die verzen, in een adem wordt gezegd, de Here Jezus heeft onze zonden gedragen en Hij heeft onze ziekten gedragen. Traditioneel is dat altijd zo uitgelegd dat het gaat om ziekten als beeldspraak. En daar zit ook wat in. Ziekte kan ook een beeldspraak zijn voor de zonde, het wordt in een adem genoemd. Maar u weet allemaal dat in Mattheus 8 dat vers wordt geciteerd en wordt toegepast op letterlijk ziekte. Here Jezus geneest de zieken, want zegt Mattheus in Jesaja 53: Hij heeft onze ziekten gedragen. Er is natuurlijk een verschil, zoals wij tegen iemand kunnen zeggen; als je werkelijk in geloof de Here Jezus en Zijn werk aanneemt dan mag je weten dat je zonden vergeven zijn. Op diezelfde zwart-wit wijze kunnen we nu nog niet tegen mensen zeggen; als je op de Here Jezus vertrouwt, zul je ook genezen. Er is verschil. Maar op zichzelf is het begrijpelijk dat de Here Jezus in zijn lichaam niet alleen de zonde heeft gedragen maar ook alle gevolgen van de zonde. Er staat meen ik in Jesaja 34 dat er een tijd zal komen dat niemand meer zal zeggen; ik ben ziek. Dat is in het Messiaanse rijk. Dan zullen alle gevolgen van de zonde ook weg worden genomen. Maar wij kunnen wel zeggen; wij mogen genezing proclameren a, omdat de Here Jezus ons dat heeft bevolen, maar b, omdat wij ook weten dat zijn werk aan het kruis ook de grondslag is voor elke genezing, voor elke bevrijding. Het gaat veel verder dan alleen maar de vergeving van zonden. Hoe belangrijk dat ook is.

7) Er zijn minstens twee profetische lijnen, 1, Nederland zal geoordeeld worden vanwege de zonde, overstromingen enzovoort, en 2, er komt een geweldige opwekking waarbij Nederland de poort is voor Europa. Hoe ziet u dit?
En dan staan er nog een paar vriendelijke woorden onder. Ja, moet ik het tegen elkaar gaan uitspelen? Zou het niet kunnen zijn dat het allebei volkomen waar is? Aan het eind, op de laatste bladzijde van de Bijbel staat, wie vuil is, hij worde nog vuiler, wie heilig is, hij worde nog meer geheiligd. Er komt een tijd dat het zwart-wit zal zijn. Vroeger was het grijs, vroeger ging iedereen in Waddinxveen naar de kerk. Vele deden dat uit sociale overwegingen. Het hoorde erbij. Hoever hun harten erbij betrokken waren, dat weten we niet ... Maar dat was overal in Nederland zo. Iedereen hoorde bij de kerk. Nu is er geleidelijk de scheiding der geesten gekomen en daar moeten we helemaal niet zo van wakker liggen. Want dat betekent gewoon dat er een heleboel mensen die er vroeger ook helemaal niet bij hoorden nu gewoon thuisblijven. We weten eigenlijk nu beter waar we aan toe zijn. Waar zag ik dat vandaag nou ergens, eh, o ja, ik las het van Andries Knevel in de Uitdaging, hebben jullie het ook gelezen? Er zijn een heleboel predikanten en die maken zich grote zorgen dat de kerk bezig is zo orthodox en evangelisch te worden. Wat een heerlijke manier om je zorgen te maken. En Andries doet er heel juichend over, wat heerlijk dat de kerk bezig is om orthodoxer te worden. En waarom komt dat? Omdat alles wat grijs is en zwart is, bezig is te verdwijnen. Het zou natuurlijk mooi zijn als al die mensen tot bekering kwamen en in de kerk bleven, maar er is een scheiding waardoor dat wat werkelijk waarde heeft vanzelf zal overblijven. Wat waarde heeft voor de God, doordat het mensen zijn die werkelijk de Heer willen dienen. Dus daardoor wordt de kerk vanzelf veel orthodoxer, de vrijzinnigheid heeft geen kleinkinderen. Als je vrijzinnigheid gaat prediken, dan blijven de oude mensen nog wel komen, want dat hebben ze altijd gedaan, maar de kinderen zeggen: waarom zouden we nog komen, ze hebben volkomen gelijk. Dus daardoor is het geen wonder dat de PKN steeds orthodoxer wordt. Maar niet orthodoxer in de zin van een terugkeer naar de leer, op een heel dorre geestloze wijze, maar ook evangelisch in die zin dat het en Woord en Geest is. Hoera voor wat God aan het doen is in de PKN. En ik onderschrijf de jubeltonen van Andries Knevel van harte die hij daar uitspreekt. Heerlijk hoor, dat soort zorgen daar wil ik er wel meer van. Maar tegelijkertijd zeker zien wij dat Nederland koploper is in alle dingen die je maar kan bedenken of het nou abortus is, euthanasie, homohuwelijk, wij liepen altijd voorop. Nederland is een raar land. Mag ik wel even zeggen, ik ben er zelf ook eentje. Nederland is een raar land, wij zijn koplopers in het kwaad, maar het zou ook zo kunnen zijn; we hadden een Duits echtpaar op opwekking, die keken hun ogen uit, die leidden daar een grote gemeente in Duitsland en die zeiden: Maar wat hier gebeurt dat kennen wij nog absoluut niet in Duitsland. Nou, dat is leuk, dat ze ook eens naar onze buren eens wat positiefs meenemen van Holland, van wat God hier aan het doen is. Dus ik zou zeggen het is allebei waar. Aan de ene kant lopen we altijd voorop in het kwaad, wij, als Nederlanders. En aan de andere kant, alsjeblieft, ik weet van verschillende mensen die geprofeteerd hebben, uit hele andere delen van de wereld, God gaat Europa aanraken en dat gaat in Nederland beginnen. Ik geef het u door voor wat het waard is. Maar we zullen het wel afwachten of het zo is. Maar het is evenzeer waar dat het oordeel komt over alle goddeloosheid in dit land. Alleen wees daar nou een beetje voorzichtig mee dat in te vullen als er weer eens wat naars gebeurt, dan roepen er altijd meteen een aantal mensen: dat is Gods straf. Dat is vaak veel meer "wishful thinking". Dat zijn de mensen die tegen een heleboel ontwikkelingen zijn en het dan mooi vinden dat ze daar meteen Gods straf aan kunnen plakken. Zo simpel is dat niet allemaal na te rekenen. Maar in zijn algemeenheid is het waar. Alle goddeloosheid zal bestraft en alle gerechtigheid zal door de Here God ondersteund en beloond worden.

8) Hoe komt het dat ik zo weinig lijden in mijn leven heb? Heb je of ben je dan niet vervuld van Gods Geest? Als God je niet kastijdt ben je dan Gods kind niet? Moet je verlangen naar lijden? Even een paar dingen goed onderscheiden, we hebben het dus niet over het lijden dat wij delen met ALLE mensen, ziekte, rouw, verdriet, financi?le problemen, noem allemaal maar op. Problemen met relaties, een heleboel dingen waar helaas gelovigen ook mee te maken hebben. Daar hebben we het niet over. We hebben dat de vorige keer al gehad toen we het hadden over je kruis opnemen. Dat heeft niet te maken met; elk huisje heeft zijn kruisje. Dit is het lijden om Christus' wil. Petrus bouwt dat op: je hebt het lijden om des gewetens wil, in de 1e Petrus brief en je hebt het lijden om gerechtigheid en je hebt het lijden om de naam van Christus. Daar zit al een zekere toename in. Wel, ik heb ook niet zoveel lijden om de naam van Christus, als misschien eigenlijk zou moeten, dat weet ik niet. Maar ik weet wel de waarheid van 2 Tim. 3 vers 12 die ik daarstraks citeerde, als we godvruchtig zouden leven, als ik meer zou getuigen van de Here Jezus, zou ik meer lijden. Als ik meer pal zou staan voor Hem op een zwart-witte manier, als ik heel duidelijk zou zijn waar ik zou staan, als ik minder zou meeheulen met de massa, als ik duidelijker partij zou kiezen voor de Here Jezus Christus, zou ik meer tegenstand krijgen. Ik zou niet in de gevangenis gegooid worden, maar ik zou wel uitgekotst worden. Door mijn buren en door mijn collega's, nou heb ik geen ongelovige collega's door het soort werk dat ik doe, maar u trekt de schoen maar aan als die u past. Als je een consequent christen, geen drammer, je moet geen drammer worden, dat is ook niet uit de Geest, dat is uit het vlees, maar een consequent christen zal merken dat mensen dat toch eigenlijk niet moeten. Dus gedeeltelijk is dat wel zo, dat het zou kunnen samenhangen met dat we te weinig consequente christenen zijn. En dat zou kunnen samenhangen met dat we niet genoeg vervuld zijn met de Heilige Geest. Ja, ik zeg het maar eerlijk en ik trek het ook naar mezelf toe.

9) Hoe spreekt God tot ons behalve door de Bijbel?
God spreekt tot ons op vijf manieren. Hij spreekt tot ons door, ik hoop dat ik ze zo uit m'n hoofd alle vijf kan reproduceren, in de eerste plaats door de Bijbel, dat moet altijd bovenaan staan. Ook alles wat zogenaamd van God naar je toe komt, zal altijd getoetst moeten worden aan de Bijbel. Er zouden allerlei voorbeelden te noemen zijn waarvan je onmiddellijk zou zeggen dat is niet van de Geest, o ja, hoe weet je dat zo zeker, omdat het in strijd is met de Schrift. Dat is het eerste. En het tweede is bidden, bidden is vragen naar de wil van God, dus je zou zeggen; hoe kan bidden dan het middel zijn om Gods wil te kennen? Doordat bidden een oefening in eerlijkheid is. Als je werkelijk durft te bidden om Gods wil, ben je bereid daarin, dat is een oefening om je eigen wil aan de Zijne onderworpen te maken. Een van de redenen waarom wij het namelijk zo moeilijk vinden om Gods wil te onderscheiden is omdat wij niet bij voorbaat bereid zijn om onze wil aan de Zijne te onderwerpen. Ik heb dat een keer aan mijn lieve studenten uitgelegd, heb ik het jullie niet een keer verteld? En toen kwam er na afloop een meisje naar me toe, huilen, huilen, huilen, ja, zei ze, ik heb verkering met een jongen en we houden zoveel van elkaar en stel je nou voor dat ik aan de Here God zou bidden dan zou Hij misschien wel zeggen dat ik met die jongen zou moeten breken en dat wil ik helemaal niet. En toen zei ik, lieve kind, maar God is er toch niet op uit om ons het leven zwaar te maken? Ons te pesten door de dingen af te nemen die wij zo fijn vinden? Maar, ik zeg, ik zal je wel een ding vertellen, als je werkelijk open zou staan voor de Here God en Hij zou tegen je zeggen dat Hij wil dat je die relatie verbreekt, wees er dan van overtuigd dat het pure liefde is, omdat Hij weet, dit is niet de goede weg voor jou. En niet om jou te treiteren, maar omdat Hij iets beters voor je heeft. Daar moet je altijd van overtuigd zijn. Daarom moet je de lef hebben om je eigen wil aan Gods wil te onderwerpen omdat je weet dat Hij altijd betere dingen met je voorheeft dan wij soms zelf met onszelf voor hebben. Nou, ik hoop dat ik haar een beetje getroost heb, ik heb haar al jaren niet gezien, ik ben benieuwd of ze met die jongen getrouwd is, ja of te nee, maar ik weet het niet meer. Het derde is, de innerlijke stem van God. Luister naar de stem van de Here God. En pas vier en vijf, dat zijn de dingen die bij ons vaak voorop staan, dat is de raad van anderen en dat zijn de omstandigheden. En bij ons staan die vaak voorop, raad van anderen, we weten niet wat we moeten doen. Ik weet vroeger van een gemeente daar was een oude broeder, de grootvader van iemand die hier zit en toen kwamen de broeders bij elkaar en zeiden: wat moeten we doen? En hij gaf ze een hele uiteenzetting want hij wou ze zo graag iets bijbrengen, hij wou ze laten zien hoe hij tot z'n gedachten kwam maar dat hoorden ze allemaal braaf aan want ze wisten aan het eind gaat hij ons vertellen wat we moeten doen. Dat is het gevaarlijke. Ze gaven zichzelf niet de kans om geestelijk gevormd te worden. Ze dachten: lekker makkelijk, we vragen het gewoon aan hem en dat vertelt hij het. En dat is een grote valstrik voor elke geestelijke leider. Mensen niet op te voeden tot zelfstandigheid en zelfstandigheid betekent hier: een eigen persoonlijke relatie met de Heer, maar mensen te vertellen wat ze moeten doen. Het gevaar voor elke dominee of elke pastor, elke voorganger: dat hij mensen gaat vertellen wat ze moeten doen. En dat doet hij met de beste wil, met de beste bedoelingen maar hij kan er ook nog naast zitten. Het is pas numero vier en als je raad aan anderen vraagt, prima, maar sluit het altijd kort met numero ??n, twee en drie. Zodat je het niet doet omdat dominee X of voorganger Y het zei maar omdat de Here God je dat zegt. En vijf: de omstandigheden. Ja, we laten ons vaak leiden door de omstandigheden. En die omstandigheden kunnen een geweldige uitdaging zijn om er juist dwars tegen in te gaan. Mozes kon zeggen: door de omstandigheden ben ik hier aan het hof van Farao geplaatst. Dus dat moet ik zo doen, dat heeft de Here God zo geleid. Dat is net zo'n argument van uh, je bent in deze kerk groot geworden, dat heeft de Here God zo geleid en dus moet je blijven. Nou, dat slaat helemaal nergens op. Zelfs logisch klopt het niet eens, laat staan Bijbels. Als dat zo was dan moest Mozes ook vooral aan het hof van Farao blijven. NEE, hij koos ervoor smadelijk met het volk behandeld te worden in plaats van de genieting van de zonde te hebben aan het hof. De plaats waar je bent, is helemaal geen garantie dat je daar moet blijven. Dat is met geen enkele wet. De plaats waar je bent kan een uitdaging zijn voor de Here God om te zeggen: Ik heb voor jou de weg zo geregeld dat jij in omstandigheden bent die jij moet leren achter je te laten. Maar dat zijn van die wetmatigheden, dat is eigenlijk geestelijke luiheid. Omstandigheden kunnen soms, natuurlijk kunnen die je leiden, doe wat je hand vindt om te doen zegt de Prediker, maar de omstandigheden kunnen ook een uitdaging zijn van de Here God om er dwars tegen in te gaan. Levende vissen zwemmen tegen de stroom in, dooie vissen zwemmen met de stroom mee. Of die zwemmen helemaal niet meer, die drijven. Sorry.

10) Hoe ontvang je de zalving met de Heilige Geest, alleen door handoplegging?
Nou, dan heb ik het nooit ontvangen. Dat kan gebeuren, maar dat is maar ??n van de manieren. Voor sommige mensen heeft het enorm geholpen en andere mensen hebben het op de gekste momenten gekregen. Ik zal u daar geen voorbeelden van geven want dat lijkt het net of ik het belachelijk maak. Maar in de meest vreemdsoortige omstandigheden hebben mensen het ontvangen als ze er voor openstaan. Soms viel het kwartje ineens; ineens zagen ze het. Ineens brak het bij hen door. Ineens waren de laatste belemmeringen weg en dan gebeurde het. Mee eens dat we een prediking nodig hebben met profetische kracht. Niet alleen exegese. Moeten we ook niet benadrukken dat er een ambt aller gelovigen is? Dat houdt in dat we allen profeet, priester en leraar, koning moeten zijn. Komt dat aspect volgens u voldoende tot uitdrukking in de gemeente? Het antwoord is nee. Vraag maar aan de gemiddelde protestant. Jullie hebben toch het ambt aller gelovigen in tegenstelling tot de katholieken. Ja! En ik zeg, hoe werkt dat bij jullie in de gemeente? Stilte. Hoe werkt het bij jullie in de gemeente dat alle gelovigen het ambt van koning, priester en profeet hebben? Of geldt het voor je hele leven behalve juist in de gemeente? Het ambt van priester kunnen we ons misschien nog wel voorstellen want het is een eredienst, dus samen, en dat is alleen maar door het zingen dan, samen brengen we offers van lof, dank en aanbidding maar dat koninklijke, dat priesterlijke, dat profetische, is dat dan alleen voor buiten de samenkomst? Er staat in 1 Korinthe 14: 'als allen profeteren'. Kan dat bij u in de kerk, als allen profeteren? Het ambt aller gelovigen is vervangen door het eenhoofdige ambt. En ik zal u vertellen in de hervormde kerk van de 16e eeuw was dat prima. Toen kon in Waddinxveen bijna niemand lezen en schrijven. Gelukkig dat er ??n man was die doorgeleerd had. Maar nu is het nergens meer voor nodig. In elke kerk, goed het is een heel gevaarlijke uitspraak, wil je even rechtop gaan zitten? In elke kerk in Waddinxveen maar ook in de rest van de wereld zijn altijd mensen die beter gekwalificeerd zijn om het Woord te brengen dan de dominee. Nou bijna altijd, h?, toevallig kan net de dominee de beste zijn maar in het algemeen, als het gaat om geestelijk afgestemd zijn op de Heer, geestelijk toegerust zijn in de binnenkamer, zijn er altijd mannen (zelfs vrouwen maar dat zullen we maar eventjes buiten beschouwing laten) die beter gekwalificeerd zijn, ik ben heel serieus, beter gekwalificeerd om het Woord te brengen. Omdat ze dichter bij de Heer leven, meer ingeleid zijn in Zijn gedachten. Ze hebben er minder voor gestudeerd, ze hebben minder academische vorming maar zelfs dat is vandaag nog niet eens het geval. Maar door het systeem komen ze nooit aan het woord en ze denken er zelfs niet eens bij na dat het zo is. En dat kan niet. Dat gaat ook veranderen. In de Opwekking gaat dat absoluut veranderen. E?n van de grootste belemmeringen is de kerkstructuur. (Ja, het is natuurlijk ook de laatste avond dus dan kan het wel, Kees). Het is de laatste avond. Maar dat is de grote belemmering. Dat is een 16e eeuwse kerkstructuur die toen met het analfabetisme prima was. Vandaag totaal achterhaald. Totaal achterhaald. Ik zou wel willen, ik heb die vraag niet bedacht, ik zou wel een gemeente willen waar het ambt van aller gelovigen, koninklijk, priesterlijk en profetisch, het is een hele avond om dat uit te leggen wat dat allemaal zou kunnen inhouden maar waar dat allemaal tot zijn recht komt. Ook buiten de gemeente natuurlijk. Maar toch in de eerste plaats ook in de gemeentelijke samenkomst. Ja maar, zeggen dan de mensen, ja maar we zijn dan bang dat ... oh nee, dat zouden we niet meer zeggen.

11) Prachtig dat u de jeugd en hun enthousiasme een warm hart toedraagt. Petrus haalt Jo?l aan en zegt dat de ouden zullen dromen dromen en jongelingen zullen gezichten zien. Jong en oud. Ja, die zo vaak vastgeroeste ouderen vinden elkaar in een droom van een nieuwe toekomst. Ik vind dat geweldig omdat ik mezelf ook zo vaak vastgeroest vind. Ja, ik vind dat mooi. Ik zou niet graag de indruk wekken dat het alleen maar voor de jongeren is. Ik gun het ook de ouderen. De Here God gunt het ook. Hij heeft die belofte ook gedaan. Soms lijkt het wel veel makkelijker voor jongeren om gezichten te zien. Ik heb eens een keer heel indringend over dit onderwerp gesproken en toen was er een echtpaar in de zaal en die waren, hij was dan net 65 geworden en hij dacht: kom dan gaan we van de rest van ons leven genieten, en die avond die heeft hem daar totaal, ik hoop dat het nog zo is tenminste, maar toen op die avond heeft hij getuigd: 'De Heer heeft ons z? aangesproken'. Met 65 ben je nog in de kracht van je leven. Over 10 dagen hoop ik 64 te worden, ik merk nog niet veel verschil. Echt niet. Stel je voor dat ik met pensioen ging en de rest van mijn leven ging zitten luieren naar m'n tweede huisje en m'n tweede boot en weet ik het allemaal. Ik vind dat heel erg hoor als ik van christenen hoor die ijverig zijn geweest in de dienst van de Heer en voor de rest zijn ze alleen bezig met hun huisje en met hun boot ennuh ... alsjeblieft. En die ouden van 65 gingen weer dromen dromen. Ik ben blij met deze aanvulling. Ik heb een droom ? I have a dream; o nee, dat was iemand anders. Ik heb een droom maar mijn droom heeft wel vooral betrekking op de jonge mensen. Dat is niet zomaar; dat is niet omdat ik voor mezelf geen droom meer heb. Want ik heb u meermalen verteld, als HET gaat gebeuren wil ik er graag middenin staan. Het is niet alleen voor hen. Het zijn juist wij, ouden die dromen dromen waarvan de jongeren de volle vruchten gaan plukken. En die daarin ook vooral een grote rol gaan spelen. Maar alsjeblieft, wij staan er niet buiten. Alsjeblieft, ik zeg dat tegen de ouderen hier. En weet u het wonder van een oudere die dromen gaat dromen is groter dan van een jongere die gezichten gaat zien. Jongeren hebben toch al die ballast niet. Die staan er veel meer voor open, is veel gemakkelijker. Die hoeven nog niet van hun sokkel, die hebben nog geen reputatie die niet te grabbel gegooid mag worden. Dat hebben ze allemaal niet, die problemen. Dus voor de Heilige Geest is het een klein wondertje dat jongeren gezichten gaan zien. Maar het is een groot wonder als oude knarren dromen gaan dromen. Want dat betekent dat ze soms weer hoop en perspectief gaan krijgen, verwachting. En verwachting betekent altijd dat je gaat zitten wachten op iets dat er nog niet is. Dat je niet langer genoegen neemt met wat er is. Vandaag zei ik, en ik had er een slecht geweten bij. Ik weet niet in wat voor verband, ik zei tegen iemand: "Ach, je weet het, you can't teach an old dog new tricks". 'Je kunt een oude hond geen nieuwe kunstjes leren' zeggen de Engelsen in een spreekwoord. Nou, dat is gewoon fout. Dat is gewoon fout. Je kunt een old dog wel degelijk nieuwe tricks leren. En als dat gebeurt, als de Heilige Geest, dus ik bedoel dat nu als het werk van de Heilige Geest, als dat gebeurt, gaan die ouderen ook weer dromen dromen. Die kijken niet alleen maar terug. Die zeggen niet: 'ja toen wij jong waren, toen ...' Toen wij jonger waren, waren er een heleboel dingen niet die de jongeren van vandaag wel hebben. En ik ben jaloers op ze. Ik wou dat wij het gehad hadden. Wij studeerden altijd in het Woord, dat doen de jongeren weer te weinig van vandaag. Zo is het altijd wat. Maar we kunnen van elkaar leren. Maar ik leer van hun openheid, hun echtheid, hun authenticiteit. In mijn jeugd was er nooit iemand, ik heb ontzettend veel leermeesters gehad maar niemand die ooit vroeg naar mijn binnenkant. Hoe het van binnen er allemaal uitzag, hoe dat allemaal daar bewoog. Dat heb ik pas heel geleidelijk een heel klein beetje geleerd. Dat was in die tijd niet. Vandaag zijn er geweldig mooie dingen aan de gang. Maar ik heb heel sterk de overtuiging dat ik nog dromen mag dromen. En ik gun het jullie ook. Er zijn er bij die ouder zijn, wie zijn er ouder dan ik?.....Het zijn er niet veel, zeg. Ben ik zo'n ouwe vent? Goeie dag, nou 'k ben blij dat u er bent, broeder, anders was ik de ... ik ben dus de op ??n na oudste. Ja, de dames hoeven hun handen niet op te steken want dat zou natuurlijk oneerbiedig zijn maar, broeder, wij mogen dromen dromen. Wij mogen dromen dromen. Gelukkig wel. 'k Ben blij met de aanvulling.

Goeie, het wordt elke keer later. Maar dit was de laatste avond, h?. We kijken maar niet op ons horloge. Lieve mensen, ik vond het heerlijk om bij jullie te zijn in Waddinxveen en ik verheug me erop dat we in het najaar weer met allerlei andersoortige dingen maar het overlapt ook weer allemaal, met heel fundamentele vragen ons gaan bezighouden. Ik wens jullie allemaal een hele fijne, mooie gezegende zomer. Ontspan lekker, geniet, dat is het elfde gebod. Voor veel christenen moeilijk hoor, geniet. En het twaalfde gebod is: ontspan. Dat zijn hele moeilijke ... ik hoop dat het u van harte geschonken mag worden en dat we elkaar in goede gezondheid in het najaar allemaal weer mogen terugzien. Het ga u goed. Gods zegen.

 

Podcast

Audio RSS Bijbellezingen Willem Ouweneel
Podcast Feed

Poll

Heeft u Bijbellezingen van Willem Ouweneel in Waddinveen bezocht?