Hart voor Waddinxveen


Lezingen 2016/2017 over de Heidelbergse Catechismus Afdrukken E-mailadres
donderdag, 15 september 2016 22:11

Dit najaar wordt gestart met de laatste?acht lezingen in de serie over de Heidelbergse Catechismus gegeven door de vaste spreker Prof. Dr. Willem J. Ouweneel.

De lezingen op YouTube van Hart voor Waddinxveen.

16 september 2016 Zondag 37?38 Het derde (II) en vierde gebod
14 oktober 2016 Zondag 39?40 Het vijfde en zesde gebod
11 november 2016 Zondag 41?42 Het zevende en achtste gebod
2 december 2016 Zondag 43?44 Het negende en tiende gebod
6 januari 2017 Zondag 45?46 Het Onze Vader
10 februari 2017 Zondag 47?48 De eerste en tweede bede
10 maart 2017 Zondag 49?50 De derde en vierde bede
7 april 2017 Zondag 51?52 De vijfde en zesde bede

De (vrijdag-) avonden worden gehouden in de Ontmoetingskerk in Waddinxveen, adres: Groensvoorde 3, 2742 DJ Waddinxveen. Aanvang van de avonden is 20.00 uur. Toegang gratis (wel collecte). Van harte welkom!

 

Podcast

Audio RSS Bijbellezingen Willem Ouweneel
Podcast Feed

Poll

Heeft u Bijbellezingen van Willem Ouweneel in Waddinveen bezocht?