Hart voor Waddinxveen


(6b) Vragen bij de lezing gehouden op 6 maart 2009 over "Vrijgemaakt van de zondewet" door Willem J. Ouweneel in de Ontmoetingskerk in Waddinxveen Afdrukken E-mailadres
zondag, 26 april 2009 13:01

U hebt mij vanavond willen sparen, u dacht; die man ziet er zo moe uit ofzo, ik heb maar 4 vragen. Zou het dan toch vanavond een keer voor half elf ophouden?

Paulus schrijft aan de Filipenzen: "Hetzelfde u te schrijven is mij niet verdrietig en u geeft het zekerheid." Dat is de tekst die bij me opkwam toen ik deze vraag las. Als echte christen, wedergeboren mens wil ik niet zondigen maar ik doe het wel. Ook Paulus zegt: "De dingen die ik wil doe ik niet en de dingen die ik niet wil die doe ik." En Paulus werd toch door de Heilige Geest geleid. Wilt u hierover nog iets zeggen?

Ik heb het sterke vermoeden dat deze vraagsteller de vorige keer niet aanwezig was of een slecht geheugen heeft. Dat kan gebeuren. Het kan ook zijn, dat komt vaak voor, en dat is wat ik bedoel met die tekst van Paulus, dat sommige idee?n er zo diep in zitten, dat je het uitlegt en na afloop toch weer mensen dezelfde vraag stellen en je legt het weer uit. En ik vind dat niet erg. Toch zou ik u willen aanraden om de cd van de vorige keer erop te beluisteren. Een andere gedachte die bij mij opkwam is, weet de vraagsteller waar deze teksten staan? Ik heb heel vaak gemerkt dat mensen dat niet weten en ik ben daar altijd erg bezorgd over, als mensen de Bijbel citeren zonder dat ze weten waar het staat. Ik zal u vertellen waarom. Omdat ze dan een losse tekst citeren zonder te weten wat de samenhang is waarin die tekst staat. Dus als iemand mij een tekst noemt, zeg ik: "Weet u ook waar het staat?" Dan zeggen ze heel vaak: "Nee." Of ze komen met een tekst aan waarvan ik meen zeker te weten dat die niet in de Bijbel voorkomt, dat is helemaal lastig, want dan zeggen ze: "Ja, nee, dat moet ergens staan." Bewijs dan maar eens dat het niet in de Bijbel staat. Dat is lastig. Het is heel makkelijk te bewijzen dat iets wel in de Bijbel staat, je zoekt het gewoon op, maar bewijzen dat iets niet in de Bijbel staat ... Maar deze teksten staan wel in de Bijbel en ze staan nota bene in het hoofdstuk waar we het de vorige keer over hadden. Romeinen 7. En nu staat hier iets heel boeiends. 'En Paulus werd toch door de Heilige Geest geleid.' Als Paulus door de Heilige Geest geleid was op dat moment, dan had hij zo niet geschreven. Paulus schrijft ook helemaal niet over zichzelf ook al schrijft hij in de ik-vorm. Dat heb ik de vorige maand geprobeerd uitvoerig uit te leggen. Paulus beschrijft een hypothetisch geval. Hij doet dat in de ik-vorm, dat doet de schrijver van het boek Prediker ook, terwijl die man ook best beter wist. Maar het kan soms helpen als je zegt: Stel je nu eens voor dat ik dit of dat, dat ik in die of die situatie verkeer en je laat de consequenties daarvan zien. Maar Paulus beschouwde zich helemaal niet als een ellendig mens en dan zou hij zichzelf volkomen tegenspreken met Romeinen 8. In Romeinen 8 is helemaal geen ellendig mens aan het woord, maar een mens die juicht vanwege de geestelijke overwinning waarin hij mag staan. Dat is de man die zegt: "In Hem zijn wij meer dan overwinnaars." Als je het zou vertalen is het eigenlijk ??n woord: "In Hem zijn wij superoverwinnaars." Niet 'wij gaan voort van zwakheid tot zwakheid' niet 'het is allemaal doffe ellende, het is tobben tot aan je einde toe' maar 'het is een groot overwinningsleven'. En hoe komt dat? Dat komt doordat in hoofdstuk 8 hij iemand beschrijft die door de Geest geleid wordt en in hoofdstuk 7 dus niet. Dus geachte vraagsteller, als Paulus zegt: De dingen die ik niet wil, die doe ik, dan wordt hij niet door de Heilige Geest geleid. Als iemand door de Geest geleid wordt en dan toch zeggen dat je de dingen doet die je niet wil en die zondig zijn, dan is dat in feite een aanklacht tegen de Heilige Geest zelf. Wie beheerst wordt door de Heilige Geest die zondigt niet. Het probleem is dat we dat niet altijd doen. En ik zeg u, ik heb daarstraks het perfectionisme beschreven en ik heb dus ook niet willen zeggen dat wij een zonde-loos leven leiden. Maar er is een groot verschil tussen iemand die helaas nog wel eens in de zonde valt maar er ook zo gauw mogelijk weer uitkrabbelt, want dat is zijn nieuwe bestaan niet, ook een vis kan nog wel eens in het water vallen maar dan krabbelt-ie er gauw weer uit en schudt zijn veren uit want dat is niet waar hij thuis hoort. [GELACH] Sorry, ik dacht al, waarom lachen ze nu, ik heb helemaal geen mop verteld. Maar ik bedoel een vogel. Als je een vogel geworden bent dan kun je nog wel eens terugvallen in het water en dat vind je niet fijn, want daar hoor je als vogel niet meer thuis, tenzij je dan een zwemvogel bent. Maar dan krabbel je er zo gauw mogelijk weer uit en dan schud je je veren en vliegt weer verder. Heb ik het nu goed gezegd? H?, gelukkig, gelukkig dat je lachte waardoor ik wist er is ergens iets verkeerd gegaan. Dat is het grote punt, je kunt wel eens in de zonde vallen maar de zonde kenmerkt je bestaan niet meer. Terwijl die ellendige mens van Romeinen 7 in de macht van de zonde is. Hij zondigt aan een stuk door. Hij kan niet anders. Hij is helemaal nog in de macht van de zonde. Hij is wederom geboren maar hij wordt juist helemaal niet door de Geest geleid. In dat hele hoofdstuk komt de Geest niet aan de orde. Een keer aan het begin in een ander verband maar voor de rest, dat is nou juist het punt. Hij heeft het over ik en over mij en over mijn maar niet over de Geest. En dat verandert in hoofdstuk 8. Dan zegt hij: Zo h? h?, nu laten we dat achter ons, want wat is nu het grote verschil, dat is de Heilige Geest. De mens in Romeinen 7 wil wel, maar kan niet. Een goddeloze kan niet, maar die wil ook niet. En de mens in Romeinen 8 die wil wel en die kan ook. Dat doet hij niet altijd, dat is jammer, maar dan krabbelt hij gauw weer overeind. Maar hij kan, als hij zich maar door de Geest zou laten leiden komt het goed met hem. Dan leeft hij zijn leven tot eer van God. Zoals Paulus ons daarin is voorgegaan en de schrijvers en de gelovigen in het Nieuwe Testament in het algemeen. Dus ik zou zeggen, ik doe het nu heel kort, maar luister nog eens naar die cd van de vorige keer. En luister er nog eens naar. En nog eens. Er zijn mensen, in de evangelisatie heb je dat ook, ik heb ooit eens een geval gehoord van, er was een evangelisatiecampagne in een bepaalde stad en dat ging de hele maand door. Er was iemand en die kwam elke avond, elke avond. En de laatste avond van die maand toen viel het kwartje en toen gaf hij zijn leven aan de Here Jezus. Zit je te denken: Waarom deed hij dat dan niet de eerste avond? Ja, soms gaat dat zo. Het duurde klaarblijkelijk heel erg lang voordat het kwartje, in die tijd had je nog kwartjes, voordat het kwartje viel. Maar toen kwam het goed moet hem. Het duurde wel 30 avonden. En zo is het ook met deze dingen. Als je altijd een bepaalde lering hebt gehoord, kom je daar niet zomaar vanaf en ik zou bijna zeggen, dat moet je ook niet willen. Als je er zo makkelijk vanaf te brengen bent, dan lijk je meer op iemand van Efeze 4 die heen en weer geslingerd wordt door allerlei wendingen van leer. Dan ga je achter de ene lering aan en de volgende keer hoor je iets interessants en dan ga je daar weer achteraan lopen, dus als u zegt: Ja, maar ik wil grondige argumenten, ik wil goed weten hoe het zit, dan hebt u volkomen gelijk. Doe dat ook. Maar dan hoop ik ook dat als het anders blijkt te zijn dan u het geleerd hebt, ik heb een heleboel dingen in mijn leven ontdekt die anders bleken te zijn dan ik vroeger altijd gedacht had en zoals het mij verteld was. Dat is helemaal niet erg, met 20 jaar kun je nog weinig dingen zelf onderzocht hebben, dan kun je alleen maar de dingen geloven die jou zijn verteld. En een heleboel daarvan, daar sta ik nog steeds volkomen achter en andere dingen niet, daar ben ik zelf over na gaan denken en toen dacht ik: Nou nee, het zit toch een beetje anders.

Deze vraag lijkt er wel een klein beetje op. U vraagt of je de Geest hebt. Naast het geloof zou de Geest afwezig zijn? Geloven is toch door de werking van de Geest? Dan heb je dus de Geest.

Nee, dat zijn twee totaal verschillende dingen. Je ziet dat ook op verschillende plaatsen. U weet dat over de wedergeboorte wordt gesproken in het gesprek met Nicodemus in Johannes 3. Waar de Here Jezus Nicodemus verwijt dat hij die dingen had moeten weten, want ze staan in het Oude Testament en de Here Jezus denkt daarbij blijkbaar vooral aan Ezechi?l 36, daar zie je hoe iemand het koninkrijk Gods kan binnenkomen. En dan zegt hij dat door de Geest het Woord van God op hun harten wordt toegepast en rein water wordt op hun harten gesprenkeld en dan wordt dat stenen hart vervangen door een vlezen hart. Dat is een mooie beeldspraak, je krijgt een nieuw hart, je wordt wederom geboren. Dat gebeurt door de werking van de Geest. Maar, staat er, daarnaast komt die Geest ook in jou wonen. Wat de Geest aan jouw hart doet is niet hetzelfde als dat de Geest in Persoon in jouw hart komt wonen. Dat zijn twee verschillende dingen. En dat betekent dus dat het wel degelijk mogelijk is dat iemand vandaag wederom geboren is en toch de Geest niet heeft. Die wedergeboorte is het werk van de Geest, maar dat is niet hetzelfde als dat de Persoon van de Heilige Geest in je komt wonen. Het is wel een beetje een uitzonderlijke situatie, maar juist in ons land vind je heel veel van die mensen. Je komt zulke mensen tegen, je raakt met ze in gesprek, en je kunt je niet aan de indruk onttrekken dat het echte leven van God in hen is. Maar ze durven dat zelf niet toe te geven. Of uit een soort valse bescheidenheid die hen is aangepraat of omdat ze het echt niet weten. Misschien zijn ze er wel van overtuigd dat ze niet wederom geboren zijn Ze worstelen met de uitverkiezingsleer. Maar je ziet de vruchten van het nieuwe leven in hen. Je ziet dat ze de Here Jezus hartelijk lief hebben, je ziet dat ze elke dag hun zonden belijden, wel, in Johannes 1 vers 9 zegt hij als we onze zonden belijden, God is getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven en te reinigen van ongerechtigheid. Dus die mensen hebben zondenvergeving ontvangen, dat is hetzelfde als te zeggen dat ze wederom geboren zijn. Maar als je aan ze vraagt: "Heb je vergeving van zonden ontvangen?" Dan zeggen ze: "Ik weet het niet, ik hoop het wel." Dan ze ik: "Ja, maar er staat hier als je je zonden belijdt dan vergeeft God ze." "Ja, maar heb ik dat wel oprecht genoeg beleden, heb ik wel genoeg berouw gehad?" Al die ja, maars, ja, maars, ja, maars. Dat zijn mensen die voor zover wij kunnen beoordelen waarachtig wedergeboren zijn maar ze hebben geen geloofszekerheid. Ze hebben geen vrede met God. Luister, dat is een onnatuurlijke toestand, dat is niet zoals God het bedoeld heeft, dat komt door de prediking waaraan ze zijn blootgesteld. Maar evenzogoed komt het maar al te vaak voor. Massa's van zulke mensen. Zeker in de Nederlandse bible-belt, waar jullie ook hier wonen. Ik trouwens ook, want die loopt ook dwars over de provincie Utrecht heen. Daar zijn heel wat van zulke mensen. Soms als je ze op de pijnbank legt, niet letterlijk natuurlijk, maar je neemt ze apart en je zaagt ze een half uur door dan tenslotte willen ze dan misschien toch wel zeggen: "Nou, ja, goed, als je het zo zegt ... Inderdaad dan geloof ik toch ook wel dat ik een kind van God ben." Maar zelfs dan geven ze geen krimp. Ze weten het niet of ze zeggen zelfs: "Ik ben niet wederom geboren." Terwijl ze alle kenmerken daarvan vertonen. Zulke mensen hebben geen zekerheid, ze hebben niet wat Romeinen 5 vers 1 zegt: Vrede met God. Ze hebben in feite niet beantwoord aan wat Efeze 1 vers 13 zegt: ze hebben niet geloofd. Ze geloven niet. Ze geloven wel dat ze zondaren zijn, ze geloven wel dat de enige weg tot behoudenis de Here Jezus is, er is geen andere Naam onder de hemel gegeven, ze weten waar het heil vandaan moet komen, maar ze geloven niet dat dat heil hun ook ten deel is gevallen. Ze weten ook niet zeker of het wel voor hen bestemd is. Maar Efeze 1 vers 13 zegt: 'toen jullie tot geloof kwamen, zijn jullie verzegeld met de Heilige Geest en verlost.' Maar dat geloof, die geloofszekerheid, die heilszekerheid is nog niet in hun hart. De Heilige Geest woont niet in hen. Luister, als die mensen komen te overlijden worden ze behouden, want God maakt Zijn Werk altijd af, een wedergeborene komt er wel. Dat is ook een reden waarom zulke mensen vaak op hun sterfbed, alsnog tot vrede komen. Want dan vallen die aardse banden, al die ja, maars en al die leringen die vallen dan van hen af. Dat zie je niet altijd, maar heel vaak zie je dat. En dan hebben ze eigenlijk tientallen jaren in de mist geleefd, wat niet nodig was geweest. Maar je mag dan blij zijn dat ze er tenslotte toch komen. En dan pas is er vrede met God. Je kunt wederom geboren zijn en geen vrede hebben voor je ziel. En ik denk dat heel veel van u zulke mensen wel kennen. Misschien zitten sommige van die mensen hier vanavond ook wel in de zaal. Nou, dat is een van de meest duidelijke voorbeelden dat de Heilige Geest aan hun hart gewerkt heeft. Hen tot belijdenis van zonden heeft gebracht, tot geloof in z'n algemeenheid, dat de Here Jezus de Enige Weg der zaligheid is. Maar ze durven niet te zeggen: "Hij is ook mijn Redder, mijn Zaligmaker, mijn Heer. Ik heb vergeving van zonden ontvangen, ik ben een kind van God." En pas als ze daartoe komen en ik zei al, dat kan tientallen jaren duren helaas, pas als ze daartoe komen dan zet God Zijn zegel erop. Het zegel van de Heilige Geest. Dat is ??n punt. In die mensen woont de Heilige Geest nog niet. Er is een tweede categorie die ook minstens zo belangrijk is en in de praktijk is dat niet veel verschillend. Dat zijn de mensen die hebben wel zekerheid van het geloof, ze hebben vrede met God. In die mensen woont wel de Heilige Geest, ze behoren Christus toe, dat belijden ze ook, dat weten ze, ze hebben de Geest van Christus. Ze zijn lid van het lichaam van Christus en dus zijn gedoopt in de Heilige Geest. 1 Korinthe 12 vers 13. Ze hebben geloofd dus zijn ze verzegeld met de Heilige Geest. De Heilige Geest woont in hen. Hun lichaam is een tempel van de Heilige Geest, 1 Korinthe 6 vers 19. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Maar ze kennen niet de realiteit van wat Mark heeft gezegd uit Lukas 11 vers 13. Ze kennen niet de kracht van de Heilige Geest. Dat ze de Heilige Geest bezitten is voor hun pure theorie. Als je aan ze vraagt: "Ken je de kracht van de Heilige Geest in jouw leven?" komt daar niet veel zinnigs uit. Ze kunnen daar niet veel over vertellen. Zijn ze ook niet gewend, als je erover doorpraat zijn er nog wel allerlei dingen waarvan ze zeggen "we kennen het toch wel", maar heel vaak ontbreekt het daaraan. En die groep lijkt eigenlijk heel veel op die eerste groep, er is een enorm verschil, de eerste groep heeft de Heilige Geest niet, de tweede heeft Hem wel maar doet er niets mee. Stel u voor, u bent straatarm of u bent heel rijk maar u hebt die hele rijkdom, die zit in een doos en u weet het niet wat er in die doos zit en u hebt er ook nooit naar gekeken, in effect bent u dan precies in de zelfde situatie. De eerste is arm en de tweede is rijk maar die tweede weet niet dat-ie rijk is en leeft dus in dezelfde armoede. Ze moeten allebei bedelen, want de eerste heeft geen geld en de tweede heeft het wel maar weet het niet. Ik hoop dat de parallel een beetje duidelijk is. De eerste heeft de Geest niet en de tweede heeft Hem wel, maar weet niet wat hij ermee doen moet. En leeft dus niet vanuit de kracht van de Geest. Die tweede categorie, daarvoor geldt hetzelfde, wederom geboren, zelfs zekerheid van het geloof, beide leven niet uit de Kracht van de Geest. En dat is zo belangrijk. E?n van mijn missies is contant daarop te hameren, de Here Jezus heeft gezegd in Lukas 24: 'Jullie zullen bekleed worden met Kracht uit de Hoge.' En in Handelingen 1 vers 8: 'Jullie moeten wachten tot er Kracht over jullie komt, wanneer de Heilige Geest aan jullie geschonken zal worden.' En zo zijn er veel meer van die plaatsen die spreken over de Kracht van de Geest. Als je de Kracht van de Geest niet kent dan ben je in feite in de praktijk defacto, om het eens deftig te zeggen, in dezelfde situatie als die eerste groep. De eerste heeft de Geest niet en de tweede heeft Hem wel maar weet er niks van en kan er niks mee beginnen. En beide hebben nodig dat gebed te bidden van Lukas 11 vers 13, of hoe je het ook wil uitdrukken. Vaak zie je dat zulke mensen komen in een samenkomst waar er erg duidelijk over gesproken wordt, soms zelfs met handoplegging, dat hoeft niet, maar dat kan, en dan breekt die Kracht van de Heilige Geest door. Dat is onder andere waar dat boekje over gaat. En dan breekt die Kracht door met, soms met geweld. Dan zie je wonderbaarlijke dingen gebeuren. In sommige kringen noemen ze dat de doop met de Heilige Geest. Ik noem dat niet de doop, ik noem dat de vervulling met de Heilige Geest, maar ik zal u vertellen, het kan me geen fluit schelen hoe u het noemt, als je het maar krijgt. Ik las dat bij een Amerikaan, Doesn't matter how you call it, make sure you get it. Dus de Pinkstermensen noemen het de doop met de Heilige Geest, volgens mij vergissen ze zich, maar ik heb liever dat je je zo vergist, want ik noem het de vervulling met de Heilige Geest. Die mensen zijn al gedoopt in de Geest maar ze doen er niks mee. Maar wat je nodig hebt is de volheid van de Geest in je leven te gaan ervaren. Het boek Handelingen is daar vol van. Dat is de reden waarom we de Heilige Geest conferenties organiseren. Volgend jaar is er D.V. weer ??n, dus u bent allemaal hartelijk uitgenodigd, vorig jaar hadden we er 700, nu 1200, dus volgende keer zit de zaal vol. 2000 mensen kunnen erin dus we kunnen nog even groeien, maar waarom hebben we zo'n conferentie? Om de mensen eenvoudigweg bekend te maken met wat de Heilige Geest betekent en wat je ermee kunt. Wat Hij voor jou wil betekenen. En er waren heel veel mensen uit traditionele kerken, die voor het eerst daar komen. Er staan nu 16 reacties op mijn website, dat zal u misschien leuk vinden om te zien. Ik zet ze er alleen maar op om te laten zien hoe mensen die niks van Hem weten daar komen en daar intens van genieten. Omdat ze het gewoon voor zich zien wat de Heilige Geest is. We praten er niet alleen maar over, het gebeurt. En dat willen we zo graag met mensen delen. Dus al zou u zeggen: "Ja, maar ik heb de Heilige Geest toch." Dan heb je dus de Geest, dan zeg ik: "Nou, gefeliciteerd, wat hebt u eraan? Wat doet u ermee?" Dat is waar het om gaat. Dat is wat ik die voorgangers in India probeerde duidelijk te maken. Wat kun je ermee? Wat doe je ermee? En ik zal u vertellen, ik heb dat op andere plaatsen ook wel verteld, soms is de Heer zo goed, ik herinner me, wanneer was het, zondagavond, dus dat is nu aanstaande zondag twee weken geleden, op zondagavond gingen we naar een klein dorpje met de bussen, steeds kleinere weggetjes, we hadden geen idee in wat voor rimboe we terecht kwamen, een klein dorpje. Grotendeels hindoe, kleiner deel christen. Bleken we onder een bladerdak terecht te komen, een baptistengemeente, zomaar in India. Er zitten hier heel wat baptisten, nou jullie hebben ook daar broertjes zitten, trouwens, het zijn ook mijn broertjes hoor, en zusjes, en die zaten daar bij elkaar, stuk of 100 mensen. Het is mooi om 80.000 mensen voor je te hebben zoals we dat op de laatste avond hadden van de campagne, dat was op zaterdagavond, en de volgende avond 100. En die 100 waren me net zo dierbaar als die 80.000 want die 80.000 is een amorfe, kleurloze groep. Dit waren allemaal concrete mensen. Wij waren hondsmoe van vier avonden campagne en wij kwamen daar aan. We hadden die hele zondag al vijf uur gereden en 's middags nog een samenkomst gehad met melaatse mensen. Dat gaat je ook niet in de koude kleren zitten, dat was heel enerverend, heel emotioneel. En 's avonds zouden we naar deze samenkomst gaan en we hadden er eigenlijk geen puf meer voor. Die mensen waren erg gedeprimeerd, vlak voor de samenkomst had een vrouw uit die gemeente gif ingenomen en tijdens de samenkomst kwam het bericht dat ze gestorven was. Zij waren erg weinig gemotiveerd, wij waren bekaf, ook weinig gemotiveerd. Dat is zo leuk, de Here God hoeft niet allemaal supermensen te hebben hoor, ik zeg dat niet als een excuus, maar we hoeven geen supermensen te zijn. Dus wij begonnen daar, we hoefden het evangelie niet te verkondigen, het was een baptisten gemeente, die mensen kennen allemaal het evangelie, toch? Die kennen het. Jullie kennen het h?? Dus we konden rechtstreeks gaan praten over wat de Heer allemaal voor baptisten zou kunnen gaan doen. Gedoopt waren ze ook al, dus daar hoefden we het ook niet over te hebben en we gingen gewoon bidden voor die mensen. We merkten dat ze gedeprimeerd waren en wij waren het ook, want we waren bekaf. Dus het leek echt dat het helemaal niks zou worden. We zeiden: "We zijn hier met een half uurtje weg." Zo waren wij eraan toe. En toen begon het. We begonnen te bidden om de kracht van de Heilige Geest. Dat Hij die mensen zou aanraken, troosten omdat een jonge vrouw in hun midden vergif had ingenomen om wat voor reden dan ook, ik weet het niet. Troosten, omdat we zagen dat een hoop mensen er naar aan toe waren. Dat kun je met 100 mensen doen, niet met 80.000. We gingen tussen die mensen doorlopen, we waren met een heel team en we begonnen gewoon mensen te zegenen. Gewoon mensen zegenen, wij, niet zo verschrikkelijk gemotiveerd, zij, niet zo erg gemotiveerd, maar we baden simpelweg, Heer, kom met Uw Geest. En we begonnen voor die mensen te bidden en die mensen begonnen te manifesteren, als u wil weten wat dat is, koop dat boekje. Voor heel veel mensen is dat een raar woord, een soort jargon. Ze begonnen te manifesteren en mensen begonnen te genezen. Ik zei u al, genezen is altijd direct het makkelijkst waar je het aan kunt zien, het gaat niet altijd maar over genezen, sorry, begrijp dat goed, maar het is vaak het eerste waaraan je kunt zien dat er wat gebeurt. En die mensen begonnen te genezen en wij vergaten onze moeheid, ik zie het nog helemaal voor me, dat gleed gewoon van ons af. Als je het werk van de Heer mag doen, dat is zo gaaf. Toen gebeurde er wat, toen gebeurde er wat in die zaal. Mensen werden aangeraakt, ik weet niet of er foto's van staan op het internet, van die gemeente, van die samenkomst. We hebben wel duizenden foto's gemaakt en een heleboel zijn er op het internet gekomen, maar of die samenkomst erbij is, dat weet ik nu niet. Maar goed. Er gebeurden van allerlei dingen, die mensen begonnen te huilen, werden aangeraakt, werden genezen, werden vervuld met de Heilige Geest, weet je, de Heer is zo goed. Zoals een spreker vorige week op de Heilige Geest conferentie zei: Weet je het nog? "De Heilige Geest is zo lief." Dat is niet het taalgebruik dat jullie in de kerk allemaal gebruiken, maar het is wel waar. Die mensen waren niet gemotiveerd, wij waren het niet, maar de Heilige Geest is zo lief en het gebeurde gewoon. Dat vond ik eigenlijk net zo mooi. Dat vond ik net zo mooi. Net als 's middags met die melaatse mensen, ik had nog nooit melaatsen gezien, dat was mijn eerste ontmoeting met leprozen. Vijftig van die mensen. Met stompjes van vingers, neuzen, tenen, en we werden zo vervuld van deernis met die mensen dat we zeiden: "We gaan ze een voor een in de armen nemen." Dat doet niemand, het zijn onaanraakbaren, ze zitten langs de kant van de weg te bedelen. We nemen ze een voor een in de armen en we gaan ze zegenen met de zegen van de Heer. Dat is ook heel mooi. Het is fantastisch als er tienduizenden mensen 's avonds naar de campagne komen, dit is zo direct, zo toegankelijk. De Heilige Geest is zo lief. Als u dat een rare uitdrukking vindt, lees dan maar Romeinen 15 vers 30, daar staat over de liefde van de Heilige Geest geschreven. Je kunt de Geest hebben maar wat doet Hij met ons? En wat doet Hij door ons heen? Daar gaat dit allemaal over.

Vorige week ben ik een beetje ontgoocheld geraakt na een lezing van een godsdienstpsycholoog van de VU. Nou, ik maak me sterk dat dat Joke van Saane was. Luister, vraagsteller, uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat christelijke gebedsgenezers net zo hoog scoren als Jomanda. Verder blijkt dat alle genezingen op het psychosomatische vlak liggen. Ik weet dat mijn Vader alles kan, maar wetenschappelijke feiten kan je ook niet zomaar bij het oud papier leggen. Kunt u aantonen dat God's Geest toch echt werkt en beter dan bijvoorbeeld Jomanda? Ja, ik ken die dame, Joke van Saane, ik heb met haar een openbaar debat gevoerd, ze heeft een boekje geschreven en daar heb ik geprobeerd de vloer mee aan te vegen, maar ze leek er niet erg van onder de indruk. Zij komt uit zeer zwaar reformatorische kringen en dat speelt absoluut een rol. Zij is van huis uit al helemaal opgegroeid met idee; genezingsbediening, njet. Dat was voor toen. Ik word er helemaal naar van als ik eraan denk, dat was voor toen. Dat is niet meer voor nu. Dus daar begon ze al, theologisch was ze al helemaal op het verkeerde been gezet. Dan gaan ze ook nog eens een keer psychologie studeren aan de Vrije Universiteit, dus dan krijg je er nog eens een dosis overheen. Wat ze dus van huis uit al wist, dat wordt nu nog eens psychologisch bevestigd. En dan beschrijft zij allerlei voorbeelden en ik zei tegen die mevrouw, het was een bijeenkomst bij de EO, een interne bijeenkomst, er waren allerlei geestelijke leiders uitgenodigd en ik zei tegen deze zelfde mevrouw: "Mevrouw, hoeveel voorbeelden wil u van mensen waar u niet van kan beweren dat dat psychosomatisch is?" Spelen psychosomatische genezingen dan niet een rol? Natuurlijk wel. Er zijn altijd mensen die onder de indruk van het moment psychisch herstel vinden, dat zal vast wel gebeuren, dat speelt wel een rol. Maar je kunt daar niet alles mee verklaren. Als het waar was dat iemand van een tumor bevrijdt kan worden, ik zal u vertellen, we waren, dat was dan zo'n avond met die tienduizenden mensen, ik geloof dat het de derde avond was, stonden er 40.000 mensen voor onze neus, er kwam een vrouw op het podium, je kon het onder haar sari voelen, we mochten dat ook voelen, daar zat zo'n groot gezwel. En we baden voor haar en dat gezwel verschrompelde. Toen we weer mochten voelen zat er allemaal los vel. Want het vel was niet verschrompeld maar de tumor was weg. Allemaal psychologisch. Als dat zo is, dan zou ik alle internisten onmiddellijk uitgooien en allemaal vervangen door psychologen. Als dit allemaal psychologisch is, waarom hebben we dan dit soort wonderen niet in de gewone geneeskunde? Die weten alles van psychologie. En waarom combineren we dat daar dan niet mee? Dan kunnen ze dat daar toch ook doen. Gezwellen die zienderogen verdwijnen. Dat is wel heel er frappant, je ziet het voor je ogen gebeuren. Mensen die jarenlang verlamd zijn, nu kunnen verlammingen een psychosomatische oorzaak hebben, maar zo kun je niet alles verklaren. En er zijn allerlei voorbeelden. Mensen die nooit gezien hebben en daar gaan zien. We hadden zelfs een geval, dat was een jongen die bad voor een vrouw daar in het Hollands, nou, ik kan u vertellen, een vrouw op het platteland in India, hun Hollands is allerberoerdst, dat kan ik u wel vertellen. En hij bad, ik weet niet waarom hij dat bad, hij wist het zelf ook niet, hij bad: 'Heer, ik bid U dat ze U gaat zien.' En een paar tellen later zegt ze: "I can see Jesus, I can see Jesus." Het is allemaal psychologisch. Zo kan ik een heleboel voorbeelden noemen, maar dat heeft blijkbaar helemaal niks geholpen dat ik dat allemaal tegen haar zei want ze gaat er gewoon mee door en ze brengt mensen als u in de war. Ze is theologisch al in de war opgevoed en de psychologie aan de VU heeft er geen goed aan gedaan. En de gewone mensen raken ervan in de war want ze komt met allemaal zogenaamde wetenschappelijke argumenten en het is allemaal pure nep.

Kunt u aantonen dat God's Geest toch echt werkt? Ik zou zeggen: 'Ga eens een keer mee naar India.' In Nederland werkt dat moeilijker hoor. Want in Nederland, wij zijn natuurlijk allemaal theologisch terdege onderlegd en wij komen allemaal met ja maar dit en ja maar zus en ja maar zo en dus zie je heel wat minder genezingen, je ziet ze hier ook, ik kreeg net voordat ik hiernaar toe ging een mailtje van een vrouw, vorige week op de Heilige Geest conferentie, die dames achterin kunnen het weer bevestigen, ik gaf een seminar over genezing, en we lieten een aantal mensen bidden voor mensen die ziek waren en er waren er een heleboel naar voren gekomen. En toen kreeg ik ineens van de Heer op m'n hart, dat is me nog nooit eerder overkomen, maar als je met de Here Jezus aan het werk gaat, met de Heilige Geest, dan kun je dat soort gekke dingen meemaken. Ik zei: "Hier zitten mensen in de zaal die komen niet naar voren omdat ze denken dat ze hopeloos geval zijn. Zouden die mensen naar voren willen komen?" Ik schrok bijna zelf ervan, want mensen die al hopeloze gevallen zijn in hun eigen ogen en al vaak voor zich hebben laten bidden en door de artsen zijn opgegeven, maar inderdaad, er kwamen er een stuk of acht naar voren. Weten jullie het nog dames? Ja, ze knikken, ze weten het nog. Er kwamen er een stuk of acht naar voren op het podium en we hebben heel intensief voor die vrouw gebeden. De eerste die kwam, ze had al 20 jaar scoliose, dat is een scheve wervelkolom. Dat is allemaal psychologisch. En we baden voor haar, heel intensief, en je merkt niet altijd resultaat, maar ze mailde nu net, dat staat op mijn website, u kunt het lezen, Ze mailde: 'Mijn man heeft een medische opleiding gehad, die heeft 's avonds gevoeld en die hele scoliose, die helemaal scheef staande wervelkolom was rechtgetrokken. Ik kon voor het eerst opstaan de volgende ochtend zonder pijn. Zonder krom te lopen tot die pijn een beetje wegtrok en ik normaal kon rondlopen.' Luister, dit is 20 jaar, het heeft een prachtige wetenschappelijk naam en de artsen vertellen: 'We kunnen er niets aan doen.' Dat is niet waar wat die artsen zeggen, ze moeten gewoon ophoepelen en vervangen worden door psychologen. Ik ben nu een beetje sarcastisch en dat is een voorbeeld van iemand die niet te genezen is. De artsen zeggen: 'We kunnen niets voor u doen.' En de Heer zegt tegen mij: "Haal haar naar voren." Dat doet Hij niet elke keer, dit was de eerste keer van mijn leven dat het gebeurde en het was nogal stoutmoedig, ik schrok er zelf van. Maar ik deed wat op dat moment in mijn hart opkwam. En deze vrouw heeft een afspraak bij de dokter om te kijken voor nog een operatie ofzo, en nu zegt ze: 'Ik zie er tegenop, ik moet tegen de dokter vertellen dat ik helemaal genezen ben. M'n rug staat recht.' En wat krijg je dan weer te horen van die dokters? En ze merkt nu ook, dat de mensen, de kerkelijke mensen om haar heen al beginnen moeilijk te doen. Dat is vaak nog het moeilijkste van al die mensen, moet je Janneke Vlot horen toen die terugkwam in haar gemeente, die is tenslotte weg gegaan uit haar kerkelijke gemeente omdat het niet meer te harden was, de mensen keken de andere kant uit, de dominee wilde er niets van weten, de mensen draaiden zich om op straat. Dat zijn verschrikkelijke dingen, de mensen weten er geen raad mee, nu kan ik me dat nog voorstellen, maar dat ze ook nog eens een keer zo negatief reageren, dat had ze nu al ondervonden. En van de artsen en van haar medekerkleden die met zo'n genezing geen raad weten. Maar haar rug was weer recht, prijs de Heer. En Jomanda, ja toe maar, moeten we over Jomanda woorden vuil maken?

Ten slotte, het wordt toch nog half elf, we redden het weer vanavond, in Johannes 20 vers 22 lees je dat de apostelen de Heilige Geest kregen maar in Handelingen 2 vers 4 kregen ze de Heilige Geest weer, hoe zit dit? Ja, dat is een moeilijk punt, in Johannes 20 weet u; de Here Jezus verschijnt in de kring van discipelen en dan blaast Hij op zijn discipelen en zegt: 'Ontvangt Heilige Geest.' Zonder lidwoord, dus het hoeft nog niet per se te betekenen dat de Persoon van de Heilige Geest toen in hen kwam wonen. Dat is een manier om het probleem te benaderen, je kunt ook zeggen, het was als het ware anticiperend, het was als een belofte die de Here daar uitsprak want de eigenlijke Geest zou pas komen in Handelingen 2. Je kunt ook zeggen, het was een soort voorschot dat ze ontvingen, en in Handelingen 2 kregen ze de hele erfenis van de Heilige Geest. Dat zijn allerlei manieren om het te verklaren. Er zit een zekere spanning tussen, inderdaad, daar blaast de Here Jezus op hen terwijl de Heilige Geest toch echt pas in hen kwam wonen in Handelingen 2. Maar er zijn dus drie, vier verschillende manieren waarop je dat probleem zou kunnen oplossen.

Dat waren mijn vragen. Het was weer goed bij u te zijn. Ik stel voor dat we nog samen gaan danken en gaan bidden en nu weet ik niet, Jafeth heeft altijd wel een liedje, ook nu zeker weer, ja, we gaan nog een lied zingen met elkaar en dan wordt het echt half elf, en wij gaan eerst samen bidden.

Trouwe God, U laat nooit varen het werk dat Uw hand begonnen is te doen. U bent trouw. Trouw aan ons, trouw aan Uzelf, trouw ook aan de beloften die U ons hebt geschonken. U bent een goede Vader, we hebben het vanavond gehoord, U geeft de Heilige Geest als wij U daarom bidden. En ik bid U dat U aan hen die deze Kracht van de Geest in hun leven niet kennen, dat U ze de vrijmoedigheid geeft om daar om te bidden. En niet bang zullen zijn voor wat dat gebed zou kunnen uitwerken, want dat is nogal wat, de Kracht van de Heilige Geest. Maar geef ons de moed Heer om ons elke keer opnieuw ons daarnaar uit te strekken. En als we eenmaal die Kracht ervaren hebben dan kan die ons ook weer verlaten en zo moeten we dat gebed elke keer weer bidden. Here, kom met Uw Geest. Raak ons aan. Vul ons daar mee. Zodat we U meer toegewijd gaan leven. Zodat we meer aanbidders worden. Betere getuigen van U naar andere mensen toe. Betere kinderen van God. Meer toegewijd, meer geleid door de Geest, bij alle beslissingen die we hebben te maken. En ook zodat we wonderen en tekenen in ons leven gaan ondervinden. Wat het ook mag zijn dat U allemaal voor ons in petto hebt, leer ons dat gebed te bidden. U hebt het beloofd, als wij erom vragen, schenkt U ons de volheid van Uw Geest. Wonderen en tekenen dat is mooi Heer, maar het eerste wat we gezien hebben vanavond is gewoon dat we daardoor niet langer onder de macht van de zonde zijn. En dat daardoor de wet van Christus in onze levens vervuld gaat worden, de grote liefdewet. Waarin al uw geboden samengevat zijn. Heer help ons daarin, schenk ons die zegen, die Kracht, die uitwerking van Uw Geest. Wees met ons, bewaar en leid ons op al onze wegen maar zie ons aan. En als de Here Jezus dan nog niet is gekomen, Vader wilt U ons dan volgende keer hier weer in gezondheid bij elkaar brengen? Wij loven en prijzen U en wij danken U voor alles wat U geeft en vertrouwen ons ook verder aan U toe, AMEN

 

Podcast

Audio RSS Bijbellezingen Willem Ouweneel
Podcast Feed

Poll

Heeft u Bijbellezingen van Willem Ouweneel in Waddinveen bezocht?