Hart voor Waddinxveen


Willem Ouweneel
(1) Lezing gehouden op 21 september 2007 over "Zalving en verzegeling met de Heilige Geest" door Willem J. Ouweneel in de Ontmoetingskerk in Waddinxveen Afdrukken E-mailadres
zaterdag, 03 mei 2008 21:39
Goedenavond, ik stel u voor dat we enkele plaatsen gaan lezen uit het Nieuwe Testament. Allereerst uit het boek handelingen hoofdstuk 10. Een vers midden uit de toespraak van Petrus in het huis van Cornelius. Handelingen 10:38. Waar hij spreekt over Jezus van Nazareth toen "God hem de Heilige Geest en met kracht heeft gezalfd. Hij is rondgegaan weldoende en genezende allen die door de duivel overweldigd waren. Want God was met hem." Dan uit de 2e brief van Paulus aan de Korinti?rs het eerste hoofdstuk. 2 Korinthe 1:21,22; "Hij nu, die ons met u bevestigt in de Gezalfde en ons heeft gezalfd, is God,die ook zijn zegel op ons gedrukt en de Geest tot onderpand in onze harten gegeven heeft." Uit de brief aan de Efezi?rs. Eerste hoofdstuk vers 13 in het midden Efeze 1:13 "In Hem zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uwer behoudenis, hebt gehoord; in Hem zijt gij, toen gij gelovig werd, ook verzegeld met de heilige Geest der belofte, die een onderpand is van onze erfenis, tot verlossing van het volk, dat Hij Zich verworven heeft, tot lof zijner heerlijkheid." Tenslotte uit 1 Joh 2. 1 Johannes 2:20,27 "Gij echter hebt een zalving van de Heilige en gij weet dat allen." en dan vers 27 ""En wat u betreft, de zalving, die gij van Hem ontvangen hebt, blijft op u, en gij hebt niet van node, dat iemand u lere; maar, gelijk zijn zalving u leert over alle dingen, en waarachtig is en geen leugen, blijft in Hem, gelijk zij u geleerd heeft." Tot zover uit het Woord van God.
Lees meer...
 
<< Start < Vorige 91 92 93 94 Volgende > Einde >>

Podcast

Audio RSS Bijbellezingen Willem Ouweneel
Podcast Feed

Poll

Heeft u Bijbellezingen van Willem Ouweneel in Waddinveen bezocht?