Hart voor Waddinxveen


Indringende presentatie in Ontmoetingskerk PDF Afdrukken E-mailadres
zondag, 23 januari 2011 20:57

Net als voorgaande jaren komt Frank Ouweneel weer naar Waddinxveen voor het houden van een opmerkelijke Beamer-Bijbelstudie. Onder de titel: "Licht van de Bijbel over de huidige ontwikkelingen in de wereld" hoopt Ouweneel op 29 januari in de Ontmoetingskerk de schijnwerpers op het jaar 2010 te zetten. Tijdens deze avond zullen onder andere de volgende 2010-gebeurtenissen aan de orde komen: het morele verval in de Rooms Katholieke kerk, de economische situatie in de wereld en in Griekenland in het bijzonder, de olieramp in de Golf van Mexico, de IJslandse aswolk, de ontwikkelingen met betrekking tot Isra?l, Jeruzalem en Gaza, enzovoort, enzovoort... Ondersteund door honderden indringende beelden wordt stilgestaan bij de nauwkeurigheid waarmee de Bijbel over de actuele gebeurtenissen schrijft. Ouweneel merkt op dat het meest opmerkelijke daarbij is dat het Woord van God helder aangeeft dat wij leven in de eindtijd: het tijdperk kort voor de wederkomst van Jezus Christus. Het belooft een boeiende avond te worden. Iedereen is welkom. De avond begint zaterdag 29 januari om 19:30 in de Ontmoetingskerk in Waddinxveen. De toegang is vrij (collecte). Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door stichting Woord voor Waddinxveen.