Hart voor Waddinxveen


Bijbellezingen Willem Ouweneel 2014/2015 in Waddinxveen PDF Afdrukken E-mailadres
dinsdag, 24 juni 2014 00:13

Voor het seizoen 2014/2015 staat de eerste serie bijbellezingen gepland over de Heidelbergse Catechismus. Negen lezingen van de in totaal zesentwintig lezingen in deze serie. De lezingen worden gegeven voor Willem J. Ouweneel.

De (vrijdag-) avonden worden gehouden in de Ontmoetingskerk in Waddinxveen, adres: Groensvoorde 3, 2742 DJ Waddinxveen. Aanvang van de avonden is 20.00 uur. Toegang gratis (wel collecte). Van harte welkom, neem vrienden mee!

Data en onderwerpen van de eerste serie:

12 september 2014 - (1) Onze enige troost
24 oktober 2014 - (2) Schepping en zondeval
21 november 2014 - (3) Jezus, Plaatsvervanger en Middelaar
16 januari 2015 - (4) Het zaligmakend geloof
13 februari 2015 - (5) God, Schepper en Onderhouder
13 maart 2015 - (6) De Christus en de christenen
10 april 2015 - (7) Zoon van Gid, zoon van Maria
1 mei 2015 - (8) Geleden, gestorven en begraven
29 mei 2015 - (9) Opgestaan en opgevaren

Voor meer informatie over deze avonden of flyers bel met Reinier Kok (06-51657858) of Kees Slootweg (0182-634433).

De Heidelbergse Catechismus (HC), voltooid te Heidelberg in 1563, is het belangrijkste bijbelse leerboek dat Nederland ooit heeft gekend, en verdient het door alle Nederlandse christenen bestudeerd te worden. Er kleven menselijke gebreken aan, en het is als leerboek bepaald niet compleet, maar toch is het de beste beschikbare samenvatting van het christelijk geloof uit de eeuw van de Reformatie.

Van najaar 2014 tot voorjaar 2017 hoopt Prof. dr. Willem J. Ouweneel (systematisch theoloog) in Waddinxveen (Ontmoetingskerk, Groensvoorde 3) 26 bijbelstudies over de HC te verzorgen. De stof van de HC is verdeeld over 52 ?zondagen?, omdat het de gewoonte was (en hier en daar nog is) om 52 zondagen achter elkaar de hele HC in avondpreken te behandelen. Prof. Ouweneel neemt steeds twee zondagen samen; vandaar 26 bijbelstudies.

Ouweneel is evangelisch theoloog. Dat betekent echter niet dat de serie bedoeld is om de HC voortdurend vanuit evangelisch standpunt te bekritiseren, integendeel. Er zullen hier en daar zeker kritische kanttekeningen gemaakt worden, maar de positieve nadruk ligt toch op het uitgebreide geloofsgoed dat gereformeerde en evangelische christenen gemeen hebben. De serie bijbellezingen zal zich dan ook richten op alle belangstellende christenen. Gereformeerde christenen zullen hopelijk belangstelling hebben voor de evangelische belichting van de HC. Evangelische christenen, wie de HC misschien helemaal niets zegt, zullen hopelijk toch belangstelling hebben voor een behandeling van de grondslagen van het christelijk geloofsgoed.
De indeling van de 26 bijbelstudies:

Zondag 1?2. Onze enige troost
Zondag 3?4. Schepping en zondeval
Zondag 5?6. Jezus, plaatsvervanger en middelaar
Zondag 7?8. Het ware geloof
Zondag 9?10. God, Schepper en Onderhouder
Zondag 11?12. De Christus en de christenen
Zondag 13?14. Zoon van God, zoon van Maria
Zondag 15?16. Geleden, gestorven, begraven
Zondag 17?18. Opgestaan en opgevaren
Zondag 19?20. Jezus verhoogd, de Heilige Geest neergedaald
Zondag 21?22. De christelijke Kerk en de opstanding
Zondag 23?24. Gerechtvaardigd uit geloof
Zondag 25. Woord en sacramenten
Zondag 26?27. De heilige doop
Zondag 28?30. Het heilig avondmaal
Zondag 31?32. Het koninkrijk Gods
Zondag 33?34. Goede werken; het eerste gebod
Zondag 35?36. Het tweede en derde gebod (I)
Zondag 37?38. Het derde (II) en vierde gebod
Zondag 39?40. Het vijfde en zesde gebod
Zondag 41?42. Het zevende en achtste gebod
Zondag 43?44. Het negende en tiende gebod
Zondag 45?46. Het Onze Vader
Zondag 47?48. De eerste en tweede bede
Zondag 49?50. De derde en vierde bede
Zondag 51?52. De vijfde en zesde bede

Laatst aangepast ( woensdag, 25 juni 2014 21:57 )